Wojskowy Instytut Medyczny

Rejstracja pacjenta w portalu E-Rejestracja

Dane logowania
Dane identyfikacyjne pacjenta
Dodatkowe informacje o pacjencie